Prispevki

Natisni

Podaljšan rok za oddajo vlog!

1. Javni poziv LAS Ovtar –rok za oddajo vlog je podaljšan do 15. marca 2017!

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 23. 12. 2016. Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 15. 3. 2017. 

Natisni

9. OBČNI ZBOR DRUŠTVA

9. redni občni zbor društva

V sredo, 15. februarja 2017, je v večnamenski dvorani Knjižnice Lenart potekal 9. redni občni zbor Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. Poleg obravnave poročil o delu društva v letu 2016 (izvedene aktivnosti, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije) ter načrta dela za leto 2017, je bil spremenjen tudi statut društva, saj le-ta ne opravlja več nalog lokalne akcijske skupine (LAS). Osnovno poslanstvo društva ostaja še naprej nespremenjena – to je razvoj Slovenskih goric ter povezovanje zainteresiranih posameznikov, kmetij, društev in inštitucij na območju 10 občin LAS Ovtar Slovenskih goric.

Natisni

Delavnice za prijavitelje

Delavnice za prijavitelje

Razvojna agencija Slovenske gorice kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric je izvedla štiri delavnice za prijavitelje na 1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za izbor operacij  – sklad EKSRP. Delavnice so potekale v Lenartu, Vitomarcih, Pesnici pri Mariboru in na Sladkem Vrhu. Predstavljen je bila vsebina in namen javnega poziva ter pogojev za izbor operacij (projektov), sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter podana navodila, kako pripraviti operacijo (projekt) za prijavo na javni poziv LAS (vloga vlagatelja, vloga partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt …).

Grbi občin

obcine logotipi