• LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 2014-2020

  • Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)
  • pogodbeno partnerstvo
  • vključenih območje 10 občin
  • sprejeta Strategija lokalnega razvoja
  • javni pozivi za črpanje sredstev iz EKSRP,ESRR
  • na voljo do 2.768.495,37 EUR sredstev
 • NA SEJMU AGRA

  LAS Ovtar Slovenskih goric se že več let predstavlja na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Številni obiskovalci Ovtarjevega razstavnega prostora lahko okušajo izbrane dobrote Slovenskih goric: vrhunsko vinsko kapljico, še toplo slovenskogoriško gibanco, potice, salame in ostale dobrote naših kmetij in mojstrov.

 • OSREDNJE SLOVENSKE GORICE VABIJO

  Vinorodne in sadjarske kraje odkrivajte na pohodniških, različnih tematskih in kolesarskih poteh. Med potepanjem po gričih in dolinah se ustavite v vinotočih, na ekoloških, turističnih in izletniških kmetijah, ob jezerih, gozdovih, na poljih ali v trških jedrih. V izobilju boste odkrivali tudi odlična vrhunska vina in kulinariko. Vabljeni!

Natisni

1. javni poziv LAS Ovtar – sklad ESRR

1.  javni poziv LAS Ovtar – sklad ESRR

 1.  J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Datum objave: 18. 12. 2017

1. rok za oddajo vlog: 18. 1. 2018

2. rok (zadnji) za oddajo vlog: 28. 2. 2018

Namen javnega poziva: Namen 1. javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 593.686,97 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša  80 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Kadar vrednost operacije znaša več kot 20.000 EUR, se  lahko izvaja v dveh fazah, ki vsaka zase predstavljata zaokroženo celoto. V tem primeru se lahko zahtevek za izplačilo poda po zaključku posamezne faze, pri čemer posamezni zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Prvi rok za oddajo vlog se izteče 18. 1. 2018, drugi (in zadnji) rok se izteče 28. 2. 2018. V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku, bo javni razpis predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega razpisa bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Informacije o javnem pozivu: Informacije so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Delavnica za vse potencialne prijavitelje bo izvedena v prvi polovici meseca januarja. Kraj, datum in ura delavnice bo objavljena na spletni strani LAS.

 

Razpisna dokumentacija (desni klik in odpri povezavo v novem zavihku):

1JP_ESRR_LAS_Ovtar_pop_05012018.pdf - Popravljeno/dopolnjeno besedilo javnega poziva je zapisano rdeče.

Vloga za prijavo ESRR (.doc)  - 4. 1. 2018 popravek na str. 12!

Finančni načrt operacije - stroškovnik (.xls)

Oprema ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Osnutek konzorcijske pogodbe (.doc)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (verzija 1.3)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin

CGP priročnik - strukturni skladi

Kontakt

Društvo za razvoj podeželja
LAS OVTAR Slovenskih goric
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 059 128 773
E-Mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni obrazec

Grbi občin

obcine logotipi