Natisni

4. SPP

4. slovenski podeželski parlament

phoca thumb_l_4_spp_konferenca_27

Uvodni del dogodka je potekal 21. septembra 2017 v Šentrupertu na Dolenjskem. Udeležilo se ga je skoraj 90 akterjev lokalnega razvoja iz enajstih evropskih držav, tudi predstavniki LAS Ovtar Slovenskih goric. Skrbnikom podeželskih območij iz Slovenije so se pridružili predstavniki Evropske LEADER mreže za razvoj podeželja (ELARD), predstavniki poljske in hrvaške mreže za podeželje in predstavniki mreže za podeželje iz BiH, LAS iz Danske, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavnik Evropske komisije iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI). Območje se je upravičeno pohvalilo z dvema primeroma trajnostnega razvoja – Deželo kozolcev in Dobrotami Dolenjske. Gre za dva odlična primera dobre prakse, ki vključujeta številne lokalne ponudnike in povezujeta ostalo ponudbo v območju ter sta ustvarila nova zelena delovna mesta. V nadaljevanju pa so se udeleženci posvetili vprašanjem kako naprej na konferenci »Spodbujanje lokalnih in regionalnih ekonomij«.

phoca thumb_l_4_spp_konferenca_24

Na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto se je 22. 9. zaključil 4. slovenski podeželski parlament. Udeležilo se ga je preko 200 domačih in tujih predstavnikov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih institucij in politične javnosti. Podeželski parlament je v ospredje razprave izpostavil izzive slovenskega podeželja, iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom tudi v luči prihajajočih sprememb skupne evropske kmetijske politike po letu 2020. Udeležence je v uvodnem delu nagovoril minister mag. Dejan Židan, ki je izpostavil enake pravice na podeželju in infrastrukturno podporo, kot jo imajo mesta oziroma drugi deli države. Goran Šoster, predsednik programskega odbora SPP in podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, pa je poudaril, da si želimo v prihodnje še močnejšo podporo podeželju preko lokalnih akcijskih skupin, vendar se morajo nujno poenostaviti zapletena pravila, ki preprečujejo najšibkejšim skupinam, da bi z evropskimi sredstvi razvijali svoja lokalna okolja. Po plenarnem delu so udeleženci aktivno sodelovali v desetih vsebinsko različnih delavnicah (storitve na podeželju, zadružništvo, vrednostne verige, …) in ob koncu tudi predstavili zaključke. Ponovno je bil izpostavljen pomen sodelovanja med vsemi akterji na podeželju in iskanju skupnih rešitev.

phoca thumb_l_4_spp_zasedanje_spp8

phoca thumb_l_delavnice_14 

Po izjavi za medije povzela M. G.

Foto: Goran Ohman