Natisni

Izobraževanje uporabnikov knjižnice

Priprava in izvedba informacijskega opismenjevanja-izobraževanja uporabnikov

Nosilec projekta: Knjižnica Lenart

Z izvedbo projekta je Knjižnica Lenart želela vsem uporabnikom omogočiti čim boljši dostop do znanja in informacij s programi oz. izobraževanjem za uporabo računalniških tehnologij in predvsem nadgraditi spletno stran ter povečati aktivnosti lokalnega prebivalstva in vključiti marginalne in ranljive skupine v družbo.

 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. članov LAS, ki bodo novi člani e-knjižnice:

129 članov

Št. novih storitev knjižnice:

5 oseb

Št. udeležencev delavnic za uporabnike portala:

224 oseb

Št. novih samostojnih uporabnikov e-baz:

90 oseb

Mreža knjižnice št. dogodkov izven sedeža knjižnice:

10 x

Vključitev marginalnih in ranljivih skupin v družbo:

70 oseb

Grbi občin

obcine logotipi