Natisni

Muzej zedinjena Slovenija

Razstava Zedinjena Slovenija in leto 1848

Nosilec: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

Leto 1848 je eden najpomembnejših zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda, saj se je začelo idejno, kulturno, gospodarsko in duhovno gibanje za samostojno Slovenijo.

12. in 13. junija 2008 je bil v Lenartu izveden 1. mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovenske gorice v revolucionarnem letu 1848 za zedinjeno Slovenijo, ki ga je soorganiziralo Zgodovinsko društvo Slovenske gorice. Na simpoziju je bila oblikovana pobuda, da se pripravi in izvede muzejska zbirka v spomin na revolucionarno leto 1848 – ohranjeni so podpisi peticije za Zedinjeno Slovenijo s strani Slovenjegoričanov; od 51 ohranjenih peticij za zedinjeno Slovenijo jih je 11 iz Slovenskih goric z več kot 2500 podpisi.

Po 160 letih je skrajni čas, da se organizatorjev revolucionarnega gibanja za Zedinjeno Slovenijo iz Slovenskih goric in podpisnikov spomnimo s primerno muzejsko zbirko. Osrednje Slovenske gorice še nimajo profesionalne muzejske zbirke, kljub bogati kulturni dediščini. Zgodovinska dejstva so prikazana na sodoben način. Muzej bo imel pomembno vlogo pri izobraževanju, državljanski vzgoji, ohranjanju kulturne dediščine in pri razvoju turizma.

 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Stalna razstava kot nov turistični produkt na območju LAS

da, prva stalna razstava v Lenartu 22.6.2011

Število raziskanih zgodovinskih virov in eksponatov območja LAS

100 eksponatov je razstavljenih na razstavi v Centru Slovenskih goric in 15 v Rotovški kleti (samo ena petina zbranega gradiva).

Po najnovejših načelih interpretacije dediščine smo s številom malo presegli normative (preveč teksta).

Število brošur in promocijskega materiala

Letak z obvestilom o razstavi za knjižnice in prireditve

Letak z vabilom za odprtje razstave

Zloženka s predstavitvijo razstave

Gradivo za turistične vodiče

Število obiskovalcev razstave oz. muzeja

Od otvoritve (22.6.2011) do konca julija 2011:

  • 79 obiskovalcev z vodstvom
  • 200 brez vodstva

Ogledov bo veliko, ker je razstava postavljena v objektih (v Centru slovenskih goric v veliki dvorani in Rotovška klet) z veliko fluktuacije - prostori so odprti za obiskovalce, v njih se izvajajo druge prireditve in dogodki.

Muzejska dejavnost (predavanja, delavnice, priložnostne razstave...)

5 vodstev po razstavi :

22.6. - 26 obiskovalcev,

6.7. - 15 obiskovalcev,

7.7. - 16 obiskovalcev,

14.7. - 5 obiskovalcev,

25.7. - 22 obiskovalcev.

2 predavanji (eno ob otvoritvi 26 obiskovalcev in 7.7.2011; 16 obiskovalcev)

1 delavnica 7.7.2011- 16 obiskovalcev

 

Grbi občin

obcine logotipi