Natisni

Turistično - informacijska celostna podoba občine Sv. Trojica

Turistično-informacijska celostna podoba občine

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je kot novonastala občina, samostojna občina je šele od 1. 1. 2006.

Z izvedbo projekta uresničuje cilj: oblikovanje prepoznavnosti in poenotenje celostne podobe občine v okviru tabel s turističnim znakom.

Vsi rezultati projekta vključujejo oblikovan turistični znak območja – grb novonastale občine.

Table vseh izvedb so postavljene kot javna dobrina in bodo vzdrževane s strani občine.

 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Obcestne table:

11 x

Informacijske table:

3 x

Info oglasne table:

10 (2 x 5 dvostranskih)

Število sodelujočih skupin pri izvedbi projekta:

3 skupine;

TD Sveta Trojica, Razvojna agencija Slovenske gorice in občani.

Drugi mediji obveščanja in celovite podobe:

2.000 predstavitvenih zloženk Občine,

350 izvodov vložnih map in 330 promocijskih vrečk.

Grbi občin

obcine logotipi