Natisni

Osek 72 - obnova kulturne dediščine

Naziv projekta: Osek 72; obnova kulturne dediščine: gospodarsko poslopje - svinjak

Nosilka projekta: Cvetka Bunderla

Na navedem naslovu stoji profana stavbna dediščina, ki jo sicer sestavljajo zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1830 v sklepniku kamnitega vhodnega portala in gospodarsko poslopje - svinjak z letnico 1787 na portalu in poljski WC. Hiša ima sončno uro. Do leta 1980 je bila dediščina družbeno premoženje, ki je kot tako propadalo. Evidenčna številka enote – EŠD: 1090. Ime enote: Osek v Slovenskih goricah - Domačija Osek 72.

Natisni

Značilne zgodovinske stavbe v občini Benedikt

Izdelava elaborata in zloženke - značilne zgodovinske stavbe v občini Benedikt

Nosilec projekta: Občina Benedikt

Z izvedbo projekta je nosilec projekta naredil podroben popis stanja starih kulturno zgodovinskih objektov na območju Občine Benedikt.

Ugotovljeno je bilo, da se na območju občine nahaja še veliko starih zgradb. Lesene in zidane hiše ter gospodarska poslopja predstavljajo bogato kulturno in zgodovinsko vrednoto, ki jo je potrebno evidentirati, v največji možni meri ohraniti in ji dati še dodatno vsebino. Naleteli so na stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in kleti iz 18. in 19. stoletja in cimprane hiše. Zanje je značilno, da so poleg lesa za gradnjo uporabljali še ilovico. Poleg cimpranih hiš so odkrili še nekaj zidanih hiš, katerih letnica nastanka sega 100 ali pa tudi več kot 200 let nazaj. Razporeditev prostorov v teh hišah se razlikuje glede na obdobje, v katerem so bila grajena.

Natisni

Muzej zedinjena Slovenija

Razstava Zedinjena Slovenija in leto 1848

Nosilec: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

Leto 1848 je eden najpomembnejših zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda, saj se je začelo idejno, kulturno, gospodarsko in duhovno gibanje za samostojno Slovenijo.

12. in 13. junija 2008 je bil v Lenartu izveden 1. mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovenske gorice v revolucionarnem letu 1848 za zedinjeno Slovenijo, ki ga je soorganiziralo Zgodovinsko društvo Slovenske gorice. Na simpoziju je bila oblikovana pobuda, da se pripravi in izvede muzejska zbirka v spomin na revolucionarno leto 1848 – ohranjeni so podpisi peticije za Zedinjeno Slovenijo s strani Slovenjegoričanov; od 51 ohranjenih peticij za zedinjeno Slovenijo jih je 11 iz Slovenskih goric z več kot 2500 podpisi.

Natisni

ABC podjetništva na podeželju

ABC podjetništva na podeželju

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Namen projekta je bil povečati kvaliteto življenja ter vključevanje marginalnih skupin v izobraževanje za pridobitev samozaposlitvene strategije.

Vsebine, ki so jih v programu predelali so iz področja podjetništva: poslovna komunikacija, sestava poslovnih dopisov in prodajnih pogodb, ponudba in povpraševanje, reševanje reklamacij, oblike podjetij, psihologija prodaje, poslovni bonton, zavarovanje, izterjava dolgov, zakonodaja in postopki ustanovitve podjetja ter finančno poslovanje. V sklopu trženja so obdelali raziskavo trga, politiko sortimenta in cen, distribucijo ter komuniciranje s trgom.

Natisni

Ekološko vrtnarjenje

Ekološko vrtnarjenje

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Projekt Ekološko vrtnarjenje je potekal v 1 (eni) fazi. S programom smo želeli udeležencem približati ekološko vrtnarjenje, jim predstaviti nove možnosti za vrtnarjenje in jim približati idejo o ohranitvi in varovanju naravnega okolja.

Grbi občin

obcine logotipi