BRENGOVA - RIMSKODOBNO GOMILNO GROBIŠČE ANŽELOV GOZD

5. Brengova - Rimskodobno gomilno grobišče Anželov gozd

EŠD: 1013

Lokacija: parcelna št. 290/4 k. o. Brengova.

Opis dediščine:

Rimsko gomilno grobišče v Arheološkem parku v naselju Brengova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov rimske civilizacije. Grobišče izpred 1800 let obsega 15 gomil, kjer je možen ogled kamnite grobnice in služi izobraževalnim uram v naravi.

Pri Arheološkem parku je zgrajen tudi turistični objekt, kjer so razstavljeni lokalni spominki.