Zelene Slovenske gorice

ZELENE SLOVENSKE GORICE

Akronim operacije: ZELENE SG

Celotna vrednost operacije: 40.655,54 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 31.866,11 EUR (ESRR)

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partnerji: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Občina Šentilj.

Opis operacije:

Namen operacije Zelene Slovenske gorice je, na osnovi že v tujini obstoječih trajnostnih sosesk razviti model tovrstne soseske v Slovenskih goricah. Trajnostna soseska je eko-soseska, ki temelji na varčni in odgovorni rabi naravnih virov, ponovni uporabi, krožnem gospodarjenju in razvoju zelenih delovnih mest.

Prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih goric bomo s pomočjo predavanj, izobraževalnih filmov in delavnic osveščali o pomembnosti varovanja okolja, s postavitvijo pametne, energetsko popolnoma neodvisne solarne klopi pa investirali v sodobno, okolju prijazno rešitev. Ker so spremembe potrebne tudi na nivoju trajnostnih delovnih mest imamo zadnjo triado osnovnošolcev namen podučiti o osnovah podjetništva in zasnovati mini poslovni načrt za zelena delovna mesta.

Zaradi upada prodaje pri velikem številu ponudnikov iz občin Las Ovtar Slovenskih goric, imamo ciljni publiki podjetnikov namen ponuditi izobraževanje vezano na prodajo preko družbenih omrežij in spletne trgovine, saj bi na ta način razširili mrežo potencialnih kupcev.

Cilji operacije:

Cilj je postavitev novega produkta na območju LAS Ovtar, osveščanje vseh generacij prebivalstva o načinih in pomembnosti trajnostnega varovanja okolja, saj bivalni pogoji zagotavljajo kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Skozi razne aktivnosti bomo zagotovili programe za učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe naravnih vrednot in okolju prijaznih materialov. Z naslednjimi temami bomo spodbudili k ukrepanju v prihodnosti: ekologija, zmanjševanje pridelanih odpadkov v turizmu in v tekstilni industriji, varovanje zdravja, spodbujanje gospodarstva in podjetništva.

Predvideni programi se navezujejo na medgeneracijske vsebine, vzpostavljajo partnerstvo med javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja na območju LAS. Ranljivi skupini – mladim želimo približati podjetništvo in zelena delovna mesta.

Glavne aktivnosti:

 • Predavanje »Trajnostna soseska«
 • Predavanje in ogled filma »Prazen koš-polna denarnica«
 • Predavanje in ogled filma »Ne meč'mo hrane stran«
 • Predavanje »Zero waste v turizmu in občinah«
 • Delavnica »Kako z družbenimi omrežji pridobiti nove stranke in povečati prodajo«
 • Predavanje/delavnica Spletna trgovina – za koga, kaj, kako
 • Predavanje in delavnica »Donosno zgodbarjenje – zgodbe, ki odpirajo srca in denarnice«
 • Poslovna nemščina z zelenimi vsebinami podjetništva
 • Podjetniški krožek za OŠ Zelena delovna mesta za mlade
 • Predavanje/delavnica »Trajnostne odločitve v vsakdanjem življenju«
 • Nakup solarnih polnilnih klopi

Pričakovani učinki operacije:

Pričakovani učinki operacije so boljše razumevanje vseh generacij, da je vsak posameznik odgovoren za nastajanje okoljskih posledic, da ima željo živeti v zdravem in čistem kraju in je na to ponosen. Na osnovi tega se spodbuja medgeneracijsko povezovanje, povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov, lokalnih društev ter prebivalcev območja.  Mladi razmišljajo v smeri razvoja in pomembnosti zelenih delovnih mest, saj je zeleno podjetništvo obetavna razvojna usmeritev.

Kazalniki: 1 ohranitev delovnega mesta, 8 novih produktov, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, 7 programov za učenje, osveščanje in motivacijo na področju varovanja okolja, 2 nova partnerstva za medgeneracijsko vključenost.   

Operacija se izvaja v 1 fazi, traja 13 mesecev

Primarni cilj operacije: Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg