VSE ŽIVO ŽIVI ZDRAVO

Naziv operacije: VSE ŽIVO ŽIVI ZDRAVO

Sklad: ESRR

Vodilni partner – nosilec operacije: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE

Partner:

OBČINA ŠENTILJ 

Vrednost operacije: 44.489,18 EUR

Vrednost sofinanciranja: 29.375,20 EUR

Trajanje operacije:  10 mesecev

Predviden zaključek operacije: 30.6.2023

Kratek opis operacije:

 

Namen operacije Vse živo živi zdravo je s postavitvijo pasjega parka z opremo spodbuditi in privabiti občane vseh generacij k še aktivnejši telesni dejavnosti, jih še dodatno ozavestiti o pomenu zdravega življenjskega sloga. Namen projekta je tudi zagotovitev udobnega in privlačnega kolesarjenja ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti in razvoju turizma na območju celotnega LAS Območja. Projekt med drugim dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zraku in pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti celotnega LAS območja.

Z izvedbo operacije bomo dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki dopolnjujejo turizem in aktivno preživljanje prostega časa (tržne in turistične vsebine v vaškem jedru …). Z izvedbo operacije pa bomo poskrbeli za zdravje ljudi in živali, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje ob tem pa dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma in vključevanje ranljivih skupin.

Z nakupom polnilnih postaj za električna kolesa in postavitev na različnih lokacijah vplivamo na pogostejšo rabo električnih koles, primernih predvsem za starejše uporabnike, ki olajšajo premagovanje razdalj po gričevnatem območju,

Z izvedbo projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

  • • postavitev ene polnilne postaje za električna kolesa,
  • • postavitev pasjega parka z opremo,
  • • izvedba dogodka in delavnice za različne ciljne skupine (starejše, otroke, družine),
  • • promocijske aktivnosti.

Pričakovani učinki operacije

Z izvedbo operacije bomo poskrbeli za zdravje ljudi, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje.  dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma, vključevanje ranljivih skupin in medgeneracijsko sodelovanje.

Cilji:

- D1 prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih goric pa bomo s pomočjo izvedenega dogodka osveščali o pomembnosti sobivanja hišnih ljubljenčkov (psov) z vsemi generacijami, predvsem starejšimi in otroci. Vzpodbujali bomo medgeneracijsko sodelovanje.

- C1 z ureditvijo pasjega parka pa želimo spodbuditi in privabiti občane vseh generacij k še aktivnejši telesni dejavnosti, jih še dodatno ozavestiti o pomenu zdravega življenjskega sloga. Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Hkrati želimo naše okolje obogatiti z novo infrastrukturo - urejen pasji park, s katero bomo lahko vplivali na večjo stopnjo telesne aktivnosti, saj bo pasji park urejen v skladu s kinološko športno disciplino - agility.

Ciljne skupine so prebivalci občin LAS Ovtar vseh starostnih skupin ter obiskovalci oz. turisti.

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg