KULTURNO KOLESARJENJE

Naziv operacije: KULTURNO KOLESARJENJE

Sklad: ESRR

Vodilni partner – nosilec operacije: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE

Partnerja:

OBČINA ŠENTILJ

ZAVOD ZA TURIZEM SVETA TROJICA 

Vrednost operacije: 45.096,54 EUR

Vrednost sofinanciranja: 31.350,40 EUR

Trajanje operacije:  10 mesecev

Predviden zaključek operacije: 30.6.2023

Kratek opis operacije:

 

Trajnostni razvoj turizma vpliva tako na zdravje ljudi kot aktivno preživljanje prostega časa. Razvojna agencija Slovenske gorice želi s projektnimi partnerji spodbuditi športni turizem z namenom spoznavanja naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na kulturnih prireditvah oz. festivalih. Z nakupom polnilnih postaj za električna kolesa in postavitev na različnih lokacijah vplivamo na pogostejšo rabo električnih koles, primernih predvsem za starejše uporabnike, ki olajšajo premagovanje razdalj po gričevnatem območju,

Z izvedbo projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

  • • postavitev treh polnilnih postaj za električna kolesa,
  • • izvedba dveh kulturnih festivalov (Trojica fest in KUL Fest),
  • • izvedba kolesarskih tur za različne ciljne skupine (starejše, družine),
  • • promocijske aktivnosti.

S tem bomo tudi potencialnim turistom omogočili obisk kulturne in naravne dediščine s kolesi.

Pričakovani učinki operacije

Z izvedbo operacije bomo poskrbeli za zdravje ljudi, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje.  dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma in vključevanje ranljivih skupin.

Cilji:

- C1 z operacijo bomo doprinesli k razvoju turizma na območju  LAS in k dodatni turistični ponudbi z uvajanjem novih turističnih vsebin, produktov in programov na območju LAS OVTAR. Z uvedbo dodatne turistične ponudbe bomo spodbujali prijazno obliko transporta (uporaba in polnjenje e-koles), s čimer bomo varovali okolje in ohranjali naravne vrednote in kulturno dediščino kraja.

- D1 z izvedbo kulturnih dogodkov oz. festivalov vključujemo prebivalcev vseh generacij območja LAS Ovtar Slovenskih, z izvedbo kolesarskih tur pa še posebej starejše prebivalce (upokojence).

Ciljne skupine so prebivalci občin LAS Ovtar vseh starostnih skupin ter obiskovalci oz. turisti.

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg