Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja Radgona, Apače, Radenci in Juršinci.

Izvedba projekta bo v delu, ki se nanaša na Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter v pridruženih občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2022, v okviru Drugega dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti (operacija: »KOLESARSKE POTI NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE«).

V preostalem območju gre za izgradnjo državne kolesarske mreže, ki jo bo izvedla DRSI.

Celotno območje ORP Slovenske Gorice se prekriva z državno kolesarsko mrežo (DKM), oziroma konkretno z D1 (MP Šentilj-MB-LJ-KP) in G16 (MB-Lenart-Sv. Jurij ob Ščavnici), ki jo v operaciji prevzema v izvedbo DRSI.

Po dogovoru o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena, se je projektni nalogi dodal del trase D4 (Trate-G. Radgona-Radenci) in del trase D8 (Radenci - Sv. Jurij ob Ščavnici - Juršinci). Na teh trasa DKM so v projekt vključene občine: Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Juršinci.

Na osnovi Dogovora o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena med Ministrstvom za infrastrukturo, občinami in RASG d.o.o iz marca 2018, administrativno strokovne naloge izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 22,5 mio EUR, od tega je predviden prispevek iz EU-ESRR 9,9 EUR (80% upravičenih stroškov), nacionalna sredstva k sredstvom EU 2,5 mio EUR (20% upravičenih stroškov), sredstva DRSI za kolesarske povezave na območju DKM 7,3 mio EUR in sredstva vseh (15) občin ter RASG d.o.o. 2,8 mio EUR!

Skupna dolžina kolesarskih tras bo znašala 174,4 km, od tega bo novo izvedenih kolesarskih povezav za 154,2 km. S tem bo omogočena povezava kolesarskih poti na že obstoječo kolesarsko infrastrukturo, s čemer bodo Slovenske gorice še okrepile potencial kolesarske destinacije. 

Podrobnejši opis investicije in razdelitev tras si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.