14. občni zbor Društva Ovtar Slovenskih goric

by Razvojna agencija
Ogledov: 753

V sredo, 16. junija 2021, je v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu potekal 14. redni občni zbor Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. V imenu predsednika društva Andreja Kocbeka je poročilo o delu društva za leto 2020 podala dr. Milojka Domajnko. Izpostavljeno je bilo, da se je društvo z izvajanjem dogodkov, ki so bili načrtovani v programu dela, moralo prilagajati okoliščinam epidemije COVID-19. Izrazito so bile epidemiološkim ukrepom podvržene aktivnosti promocije območja LAS z Ovtarjevo ponudbo, udeležbo članic in članov društva na različnih sejemskih dogodkih in v okviru partnerstva v operacijah. Kljub oteženim okoliščinam pa je društvo v letu 2020 izvedlo zahtevnejši del programa dela društva, ki je zajemal partnerske obveznosti v operacijah: Center lokalne ponudbe 2. faza in Ovtar pod kozolcem 2. faza. Tudi v bodoče si želimo dobrega sodelovanja ponudnikov na sejmih – promocija Ovtarjeve ponudbe, farnih žegnanjih in prireditvah ter izvedbo vseh partnerskih nalog v projektih Ovtar pod kozolcem, Zeleni biznis in Ovtar na rajžo gre. Ob koncu uradnega dela smo nadaljevali druženje ob kulinaričnih dobrotah, ki jih je pripravila Kmetija Sirk iz Radehove.

občni zbor Ovtar censored 4

Tanja Kosec