Sedma sila v Slovenskih goricah

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice kot vodilnemu partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric smo sedmo silo in turistične deležnike popeljali spoznavat Slovenske gorice, dan pa smo sklenili s tiskovno konferenco in predstavitvijo dosežkov iz projekta Ovtar na rajžo gre.

Udeležencem smo želeli prikazati pestrost ponudbe našega območja, zato smo jih najprej popeljali v šolo skozi čas v Vitomarcih, pri čebelarju Vogrinčiču smo jim predstavili doživetja s čebelami in apiterapijo, v športnem parku Naturasort smo si ogledali glamping hišice in možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, na koncu pa smo se ustavili na Vinogradništvu Mulec, kjer smo zbranim novinarjem in snemalcem predstavili aktivnosti našega projekta. Tiskovno konferenco je povezoval Peter Kirič, predstavitveni del pa sta prevzela Danijel Zorko (RASG d.o.o.) in Andrej Kocbek (Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric).

Ker je bil poudarek na turizmu, smo v projektu Ovtar na rajžo gre največ zanimanja poželi pri predstavitvi promocijskih tiskovin (turistični katalog in brošura, zemljevid, katalog lokalne/Ovtarjeve ponudbe) in spletne strani www.visitgorice.si. Govorili smo tudi o gastronomski posebnosti Slovenskih goric, naši gibanci, ki smo ji v projektu namenili kar celotno prireditev, pozabili pa nismo predstaviti našega projekta v številkah: vključili smo več kot 100 lokalnih ponudnikov, več kot 50 turističnih deležnikov, 14 muzejev in razstav, doživetja, kulturno in naravno dediščino…, vsi zbrani materiali pa so prilagojeni profilom obiskovalcem, da lahko najde vsak zase.

Slovenske gorice so v smislu turistične prepoznavnosti še vedno neodkrit biser v slovenskem prostoru, zato smo se na RASG promocije in spodbujanja turizma lotili sistematično. Z vztrajno komunikacijo s ponudniki, lokalnimi skupnostmi in ostalimi turističnimi deležniki smo zbrali in predstavili turistično ponudbo na enem mestu, kar je neprecenljivo tako za potencialne obiskovalce kot tudi priložnost za vzajemno spoznavanje in povezovanje turističnih deležnikov Slovenskih goric. Skozi projekte bomo oblikovali tudi subjekt za trženje turističnih paketov, hkrati pa bi se v prihodnje želeli prezentirati tudi kot samostojna destinacija. Tako želimo uresničiti svoje turistične potenciale kot povezana celota, hkrati pa si želimo povezovanja in sodelovanja z ostalimi turističnimi deležniki v regiji.   

Projekt Ovtar na rajžo gre prihaja v sklepno fazo, kar pa ne bo zaustavilo razvoja turizma, saj smo zdaj na točki, ko je potrebno sprejeti odločitve v smeri destinacijskega menedžmenta in strategije turizma.