Občina Sv. Ana

Sveta Ana v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Ane
Med krajema Spodnjo in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino istoimenske reke zgradili leta 1654 leseno kapelo, med leti 1693 in 1705 pa sedanjo župnijsko cerkev sv. Ane, ki je bila v 19. stoletju dvakrat obnovljena. V cerkveni opremi so trije oltarji, glavni oltar je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja iz leta 1794. v stranski kapeli so freske mariborskega klasicističnega slikarja Jožefa Reitterja iz prve polovice 19. stoletja. Blizu cerkve stoji kužno znamenje z letnico 1647.

ana01 ana02
  
Rožengrunt - Kapela Marijinega obiskanja
Velika kapela s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom je iz prve tretjine 20. stoletja. Fasado členijo le okenske odprtine, podstrešni venec in delilni medetažni venec na zvoniku. To je podružnična kapela anovške župnije. V njej se enkrat tedensko opravlja bogoslužje. Kapela stoji na zahodni strani ceste Rožengrunt – Lokavec.

ana03

Dražen Vrh - Domačija Kapl
Domačijo sestavljajo lesena hiša cimprača s sedemosno glavno in triosno zatrepno fasado, gospodarsko poslopje in znamenje - leseno razpelo. Hiša je bila zgrajena okoli leta 1850, letnica 1924 na lesenem portalu priča o njeni obnovi. Domačija ima status lokalnega etnološkega spomenika. Sedanji gospodarji, družina Kapl, so se odločili, da jo obnovijo in tako ohranijo stavbno dediščino. Hiša ima na podstrešju zanimivo sobo, katera ima leseno ključavnico in lesen ključ.

ana04 ana05

Zgornja Ščavnica - Evangeličansko pokopališče
Pokopališče, ki so ga uredili priseljeni prekmurski evangeličani l. 1918. Ohranjenih je petnajst grobov z železnimi in kamnitimi nagrobniki. Sestavni del pokopališča je kapela s šilasto zaključenimi okni in strmo streho, zgrajena l. 1935. Na tem pokopališču se še danes opravljajo posamični pokopi.

Zgornja Ščavnica - Domačija Grafonž

Domačijo iz druge polovice 19. stoletja sestavljajo delno lesena, pritlična, podkletena stanovanjska hiša s šestosno glavno fasado, dve gospodarski poslopji (večje v obliki črke T ter manjše leseno), toplar, čebelnjak, vodnjak in leseno stranišče.

Zgornja Ščavnica - Krajžlarjeva hiša (domačija Urbanič)
Cimprana, delno podkletena hiša je iz 19. stoletja. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z lesenimi polkni. Hiša je krita s strmo dvokapno opečno streho. V hiši je ohranjena tradicionalna razporeditev prostorov. Poseben čar domačiji pa daje restavriran stari čebelnjak z 38. dunjaskimi panji in lepo ohranjeno gospodarsko poslopje z ostanki mlina in veliko različnega kmečkega orodja.
 
ana06 ana07

Dražen Vrh - Domačija Perko
Domačijo sestavljajo hiša in gospodarska poslopja z dvokapnimi opečnimi strehami. Večja pritlična, podkletena (obokane kleti) hiša ima bogato fasadno profilacijo in nišo s kipom Marije ter poslikavo sončne ure v zatrepu. Hiša je datirana  z letnico 1865. Sedaj prebiva v tej hiši že četrta generacija družine Perko.

ana08 ana09

Krivi Vrh - Znamenje Pomorski križ
Kamnito stebrasto znamenje ima štirioglati tloris in je pokrito z monolitno strešico. Znamenje datira v leto 1637 in je primer izredno preprostega oblikovanja iz 17. stoletja. Znamenje stoji na križišču, v bližini hiše Krivi Vrh 9.

ana10

Žice - Hudičeva hiša
Tipična kmečka hiša datira v 2. polovico 19. stoletja. Ima ohranjeno tradicionalno razporeditev prostorov. Fasado členi profiliran podstrešni zidec, vogalne obrobe in poudarjena vhodna srednja os glavne petosne fasade. Streha je strma opečna dvokapnica.