Občina Sv. Jurij

Jurovski Dol - Cerkev sv. Jurija
Prva cerkvica se omenja že leta 1388, ko je že imela bogoslužja, ki so jih opravljali kaplani iz Lenarta. Kraj so poimenovali po cerkvenem patronu sv. Juriju, ki je bil zavetnik vitezov, vojakov, tudi poljedelcev, živinorejcev in vinogradnikov (na cerkvenem zvoniku je lep reliefni prikaz vinske trte. Leta 1501 je bila zgrajena večja cerkev (sedanja osrednja ladja), obe stranski ladji in zakristija so iz jožefinske dobe. Zvonik nosi letnico 1532. Tega leta so Turki oplenili cerkev, nakar je bila obnovljena in utrjena (zlasti zvonik) ter leta 1535 na novo posvečena.

jurij01 jurij02

Prezbiterij pokriva zvezdasti obok, medtem ko gotsko srednjo ladjo spremljata mlajši stranski. Od notranje opreme so vsi štirje stranski oltarji delo mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja iz let 1760 -1770. Še leta 1617 je stal pri cerkvi karner (osarij) sv. Mihaela, ki je bil vsaj iz 14. stoletja. Tu je pokopan znani koroški narodni buditelj Andrej Einspieler.

Jurovski Dol - Vaško jedro
Gručasto jedro naselja Jurij se je razvilo ob cerkvi z nadstropnimi stavbami župnišča, stare šole in gostilne ter pritličnimi in visokopritličnimi stanovanjskimi hišami z gospodarskimi poslopji.

Jurovski Dol - Kužno znamenje
Stebrasto znamenje na trikotni osnovi ima na vrhu tabernakljast nastavek s plitvimi nišami. Na stebru je izpisana letnica 1676. Znamenje stoji pri hiši z naslovom Jurovski dol 26 (Grager).

Malna - Krautičeva kapelica
Kapelica ima trikotno čelo in majhen zvonik iz pločevine. V notranjosti je kip Žalostne matere božje. Datiramo jo na začetek 20. stoletja.

Zgornje Partinje - Šebedrov štok
To je  tipična vinogradniška stavba, nekoč je bila zidanica. Zgrajena je bila v drugi polovici 16. stoletja. Združuje enonadstropni stanovanjski del ter pritličen gospodarski del s prešo in vinsko kletjo.

jurij03

Varda - Hiša Varda 14
Lesena cimprana podkletena hiša je  krita z opečno dvokapno streho. Razdeljena je na stanovanjski del, prostor s prešo in vinsko klet. Na hišnem tramu je letnica 1787.

jurij04