Sedma sila v Slovenskih goricah

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice kot vodilnemu partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric smo sedmo silo in turistične deležnike popeljali spoznavat Slovenske gorice, dan pa smo sklenili s tiskovno konferenco in predstavitvijo dosežkov iz projekta Ovtar na rajžo gre.

Udeležencem smo želeli prikazati pestrost ponudbe našega območja, zato smo jih najprej popeljali v šolo skozi čas v Vitomarcih, pri čebelarju Vogrinčiču smo jim predstavili doživetja s čebelami in apiterapijo, v športnem parku Naturasort smo si ogledali glamping hišice in možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, na koncu pa smo se ustavili na Vinogradništvu Mulec, kjer smo zbranim novinarjem in snemalcem predstavili aktivnosti našega projekta. Tiskovno konferenco je povezoval Peter Kirič, predstavitveni del pa sta prevzela Danijel Zorko (RASG d.o.o.) in Andrej Kocbek (Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric).

Ker je bil poudarek na turizmu, smo v projektu Ovtar na rajžo gre največ zanimanja poželi pri predstavitvi promocijskih tiskovin (turistični katalog in brošura, zemljevid, katalog lokalne/Ovtarjeve ponudbe) in spletne strani www.visitgorice.si. Govorili smo tudi o gastronomski posebnosti Slovenskih goric, naši gibanci, ki smo ji v projektu namenili kar celotno prireditev, pozabili pa nismo predstaviti našega projekta v številkah: vključili smo več kot 100 lokalnih ponudnikov, več kot 50 turističnih deležnikov, 14 muzejev in razstav, doživetja, kulturno in naravno dediščino…, vsi zbrani materiali pa so prilagojeni profilom obiskovalcem, da lahko najde vsak zase.

Slovenske gorice so v smislu turistične prepoznavnosti še vedno neodkrit biser v slovenskem prostoru, zato smo se na RASG promocije in spodbujanja turizma lotili sistematično. Z vztrajno komunikacijo s ponudniki, lokalnimi skupnostmi in ostalimi turističnimi deležniki smo zbrali in predstavili turistično ponudbo na enem mestu, kar je neprecenljivo tako za potencialne obiskovalce kot tudi priložnost za vzajemno spoznavanje in povezovanje turističnih deležnikov Slovenskih goric. Skozi projekte bomo oblikovali tudi subjekt za trženje turističnih paketov, hkrati pa bi se v prihodnje želeli prezentirati tudi kot samostojna destinacija. Tako želimo uresničiti svoje turistične potenciale kot povezana celota, hkrati pa si želimo povezovanja in sodelovanja z ostalimi turističnimi deležniki v regiji.   

Projekt Ovtar na rajžo gre prihaja v sklepno fazo, kar pa ne bo zaustavilo razvoja turizma, saj smo zdaj na točki, ko je potrebno sprejeti odločitve v smeri destinacijskega menedžmenta in strategije turizma.

Najboljša gibanca Slovenskih goric je…

Slovenskogoriška gibanca je kulinarična posebnost regije, ki spada v skupino pogač, ki se  pripravljajo samo še v Slovenskih goricah, Prlekiji in deloma tudi v Beli Krajini. Njena posebnost je način priprave z gibami (plastmi), ki se vlečejo čez celotno površino in vmes premažejo s smetano, pogača pa se pripravi na gibančniku in ne v pekaču. V sklopu projekta Ovtar na rajžo gre so na Razvojni agenciji Slovenske gorice (RASG), kot vodilnemu partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric, želeli posvetiti gibanci malo več pozornosti z vključevanjem lokalnih pekovskih mojstrov in mojstric, hkrati pa bodo gibanco na tej ravni podkrepili tudi s strokovne plati na posebnem posvetu oz. okrogli mizi, ki bo potekala na sejmu KOS v Lenartu. Društvo kmečkih žena in deklet iz Lenarta je pred leti že pripravilo ocenjevanje gibanc, kjer so skupaj s KGZS Zavodom Ptuj razvili poseben točkovnik in pravilnik o ocenjevanju, zato je RASG skupaj z njimi in Radijem Slovenske gorice organizirala natečaj za izbor najboljše gibance Slovenskih goric, ki je potekal 11.5.2022  v Centru Slovenskih goric v Lenartu.  

Na natečaj je prispelo 10 vzorcev gibanc, ki so morale biti nerazrezane in ohlajene ter s priloženim seznamom sestavin. Vsi, ki so pripravljali gibance, so bili lahko prisotni in dobili povratno informacijo o pohvalah in pomanjkljivostih njihovih izdelkov, za katere lahko rečemo, da so bili vsi odlični. Komisijo so sestavljale Terezija Bogdan s KGZS Zavoda Ptuj, Marija Horvat z Izobraževalnega centra Piramida Maribor ter Sonja Šantl kot predstavnica DKŽ Lenart. Najvišjo oceno z 19,5 točke (od 20 možnih) je prejela gibanca Andreje Bunderla iz Spodnjih Žerjavc, vse gibance pa so bile res kakovostno pripravljene, saj je najslabša ocena znašala 17,5 točke.

Po ocenjevalnem delu je Radio Slovenske gorice pripravil še posebno oddajo na temo gibance, kjer se je strokovni komisiji pridružila tudi etnologinja Jelka Pšajd s Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je gibanco predstavila tudi z bolj zgodovinske plati.

Slavnostna podelitev nagrade za zmagovalno gibanco bo potekala na sejmu KOS, ki bo potekal zadnji vikend v Lenartu. In ja - tam bo mogoče zmagovalno gibanco tudi poskusiti.

Povabilo k sodelovanju-najava

Razvojna agencija Slovenske gorice in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric sta s ciljem razširitve mreže Ovtarjeve ponudbe pričela izvajati operacijo Ovtar na rajžo gre.

Z aktivnostmi želimo vsebino in obseg lokalne ponudbe živilskih in neživilskih izdelkov v navezavi s turistično ponudbo nadgraditi in povezati z vsebinami in ponudbo turizma, združeno v eni operaciji.

Glavni cilj je razširiti mrežo Ovtarjeve ponudbe (na vseh 10 občin območja LAS) - novi produkti in novi pristopi za povezan, poenoten in skupen nastop ponudnikov na trgu za dvig prepoznavnosti območja. K bolj povezanem nastopu na trgu je ponudnike primorala tudi covid-pandemija, zato jih želimo pri tem podpreti. Lokalne produkte, posebnosti in doživetja bomo povezali v destinacijo Slovenske gorice, da bo naša regija postala bolj prepoznavna in zanimiva za obiskovalce. Želimo, da se tudi ponudniki, organizatorji in drugi deležniki čutite povezani v to zgodbo, zato bomo pripravili promocijske materiale, v katere želimo vključiti čim več turističnih in drugih deležnikov, ki želiujo doprinesti k turističnemu razvoju našega podeželja.

V Ovtarjevo mrežo vabimo tako nove ponudnike – pridelovalce, predelovalce, organizacije in izvajalce domače obrti kot tudi obstoječe ponudnike za potrebe pregleda ponudbe in ažuriranja podatke in fotografij. Vključitev v promocijske materiale (katalogi, spletna stran, aktivna digitalna promocija, dogodki) je brezplačna, večina materialov pa bi naj bila pripravljena spomladi 2022. 

Za vključitev bomo kmalu pripravili sistematiziran obrazec, vse informacije pa lahko dobite kadarkoli na Razvojni agenciji Slovenske gorice, 051 660 865.

Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma sta postala glavna cilja in standarda turistične dejavnosti. Prav zaradi tega je tudi v vsebinah LAS Ovtar Slovenskih goric turizem na skupnih kanalih in platformah nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na mikro ravni destinacije.

Natečaj za najboljšo gibanco Slovenskih goric

Razvojna agencija Slovenske gorice in Radio Slovenske gorice v sodelovanju z Društvom kmečkih žena in deklet Lenart in KGZS Zavodom Ptuj razpisujeta natečaj za najboljšo slovenskogoriško gibanco v Slovenskih goricah. Slovenskogoriška gibanca je pogača, ki je podobna prleški in belokranjski gibanci (gibe od testa se vlečejo čez lopar), poglavitno razliko pa predstavlja način priprave, saj ni pripravljena v pekaču.

Read moreNatečaj za najboljšo gibanco Slovenskih goric

OVTAR NA RAJŽO GRE

Naziv operacije: OVTAR NA RAJŽO GRE

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partnerji operacije: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Vrednost celotne operacije z DDV: 52.419,24 EUR

Višina upravičenih stroškov (brez DDV in drugih stroškov): 46.708,78

Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.702,44

Trajanje operacije: junij 2021-2022

 

RAZLOGI ZA OPERACIJO IN IZZIVI V SLOVENSKIH GORICAH:

Neprepoznavnost in šibka promocija lokalne in turistične ponudbe območja LAS Ovtar oz. Slovenskih goric; razvijanje, predstavitev in promocija povezane ponudbe lokalnih pridelovalcev oz. ponudnikov turističnih storitev s potrebnim informacijskim gradivom; razvoj storitev, ki izboljšujejo vključenost ponudbe v skupnost vseh prebivalcev območja; neizkoriščenost lokalnih potencialov; manjko skupnega promocijskega gradiva na območju LAS Ovtar; neobstoj skupnih platform in kanalov za skupen nastop na trgu.

POVZETEK:  Z operacijo Ovtar na rajžo gre bomo vsebino in obseg lokalne ponudbe živilskih in neživilskih izdelkov v navezavi s turistično ponudbo nadgradili in povezali z vsebinami in ponudbo turizma, združeno v eni operaciji. Gre za celostni pristop razvoja lokalne ponudbe v navezavi s trženjem trajnostno usmerjenega turizma.

OPIS AKTIVNOSTI:

Priprava kataloga s turistično vsebino Slovenskih goric: vsebina se pripravi v sodelovanju z relevantnimi deležniki občin (vodilni ponudniki, zavodi za turizem, aktivna društva…); v treh jezikih; pripravi se za vodilne ponudnike, občine, TIC-e, dogodke, hotele, nastanitvene obrate in druge relevantne točke, predvsem izven območja LAS Ovtar. Dodatno se izdela priročna in manj obsežna brošura kot povzetek kataloga.

Priprava kataloga lokalne ponudbe 10 občin: vključitev vseh lokalnih ponudnikov, ki lahko tržijo izdelke/storitve. Tudi spletna verzija, v dveh jezikih.

Zemljevid območja vzhodne Slovenije-predstavite  ponudbe s poudarkom na turizmu (nastanitve, restavracije, vodilni ponudniki, točke interesa, doživetja), v treh jezikih. Razdeli se med zainteresirane deležnike in relevantne točke, tudi izven območja LAS.

Dogodek Festival slovenjegoriške gibance – kot samostojni dogodek ali v okviru drugega dogodka. Vključitev ponudnikov in kuharskega influencerja, prehranski strokovnjaki, dvigniti jed na višji nivo.

Predstavitvena spletna stran območja – izpostaviti potenciale in zanimivosti, povezati ponudbo, top produkti. Cilj je pritegniti uporabnika k raziskovanju. Vsebine se generirajo skupaj z zainteresiranimi deležniki iz ostalih občin. Platforma je načrtovana kot dolgoročno orodje tudi po preteku projekta, z možnostjo nadgradnje in prilagoditev času.

Ekskurzija na območju LAS Ovtar – študijska tura za turistične deležnike iz vse Slovenije in bližnje tujine na našem območju.

Delavnica digitalnega marketinga za zainteresirane deležnike – praktično usposabljanje za neposredno uporabo družbenih omrežij v trženjske namene.

Oprema, potrošni material in ostalo: prenosni računalnik; promo stena z reprezentativno fotografijo območja (za dogodke in prireditve, izposoja občinam); fotografije za tiskovine; promo vrečke za tiskovine.

Celotna ponudba in aktivnosti iz operacije bodo podprte z digitalno promocijo in drugimi kanali promocije.

Aktivnosti so zasnovane za sistematično dolgoročno rabo in kot izhodišče oz. podpora podobnim tovrstnim operacijam na območju LAS.

 

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja