Projekt E COST

E-COST – European Cooperation in Science & Technology –  Fundacija za Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji – potrditev prijavljenega projekta

V okviru poziva evropske fundacije E-COST – Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji je bil potrejen mednarodni projekt Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exlusion (Modeliranje tveganj socialne izključenosti mladih na podeželju), v katerem je vključenih 15 držav, skupaj 42 organizacij (raziskovalna organizacija, NVO…), med njimi tudi Razvojna agencija Slovenske gorice.

Projekt se loteva razvoja modela za razumevanje tveganj socialne izključenosti mladih na podeželju. V osrednjem delu se osredotoča na raziskovalne vsebine, v drugem delu pa predvsem na vzpostavitev, razvoj uporabnega modela za prepoznavanje tveganj socialne izključenosti mladih na podeželju.