Dediščina Slovenskih goric za jutri

Nosilec projekta: RASG d. o. o. – Izobraževalni center

Izobraževalni program Dediščina Slovenskih goric za jutri – ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS je vplival na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin ter spodbuditi medgeneracijski prenos znanja ohranjanja in shranjevanja semen.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključenem projektu

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Bazar semen / LAS

1/LAS

Število kmetij, posameznikov, ki prispeva v bazar7kmerij v LAS

20 kmetij/posameznikov oz. gospodinjstev

Izvedba izobraževanj s tematiko ohranjanja starih sort kulturnih rastlin / LAS

1/ LAS