Razstava »Slovenske gorice med nebom in zemljo«

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. (RASG d.o.o.)

V letu 2008 je Evropska unija posvečala veliko pozornost medkulturnemu dialogu. V ta namen je bila v okviru medkulturnega in čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, oziroma med občinami iz Slovenskih goric in Občino Neuhofen an der Ybbs, v Avstriji v mestu Neuhofen an der Ybbs, pripravljena razstava, ki je zajemala celovito promocijo slovenjegoriške kulture in mednarodno sodelovanje na dvostranski ravni.

Velik del razstavnih eksponatov iz Avstrije je bilo 13. 9. 2009 prenesenih na razstavo »Slovenske gorice med nebom in zemljo«, ki se je odvijala v Lenartu. Na razstavi so bili predstavljeni in razstavljeni produkti kmetijstva Slovenskih goric (med in medeni izdelki, vino, likerji, žganja, sadje, bučno olje, kulinarika, slikovni material) z namenom povečanja konkurenčnosti in zavedanja vrednostni produktov podeželja.

Razstava »Slovenske gorice med nebom in zemljo« je bila v Centru Slovenskih goric, v Lenartu, odprta od 15. 10. 2008 do 31. 1. 2009.

 Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število sodelujočih občin na razstavi:

7 občin,

občina Destrnik se je vključila naknadno

Število razstavljavcev:

25 ponudnikov, pridelovalcev in predelovalcev

Število obiskovalcev razstave:

1500 obiskovalcev,

5 spremljajočih prireditev in skupnih srečanj,

6 županov od sodelujočih občin