Signalizacija po območju LAS 2010

Projekt usmerjevalne signalizacije na območju LAS Ovtar Slovenskih goric

Nosilec: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Za postavitev celotne signalizacije (usmerjevalna, turistična) je bilo potrebno pridobiti enoten elaborat. Elaborat je za vsako občino 1, skupaj 6 elaboratov. 

V njem so opredeljene tri vrste potrebne signalizacije (sklopi) na območju LAS:

  • usmerjevalna signalizacija ob državnih cestah, t.j. 264 lamel z napisi subjektov (sklop 1 = izdelava in dobava, sklop 3 = montaža) – postavitev v okviru SIGNALIZACIJA iz NIP 2011!
  • usmerjevalna signalizacija ob lokalnih cestah, t.j. 125 lamel z napisi subjektov (sklop 2 = izdelava in dobava, sklop 4 = montaža) – ta zahtevek!.
  • turistična signalizacija (rjave table) ob državnih cestah, t.j. 9 tabel velikosti 1600/1200 mm in 6 tabel velikosti 1000/1500 mm (sklop 5 = izdelava in dobava, sklop 6 = montaža) – postavitev v okviru SIGNALIZACIJA iz NIP 2011

 V okviru projekta je bilo postavljenih ob lokalnih cestah, t.j. 125 lamel z napisi subjektov – usmerjevalna signalizacija.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Splošna signalizacija- table:

125 lamel z napisi subjektov -usmerjevalna signalizacije ob lokalnih cestah.

Urejena celovita signalizacija občin LAS:

izvedeno javno naročilo za nadaljevanje postavitve signalizacije, zaključek celovite postavitve bo v 2013.

Elaborati.

da, 6 elaboratov, za vsako občino 1 elaborat.