LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja (SLR) je bila potrjena na skupščini 27. 1. 2016.  

29. 1. 2016 je vodilni partner pogodbenega partnerstva oddal strategijo in oddana v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD.

Odločbo o potrditvi SLR smo prejeli 28. 10. 2016.

Besedilo potrjene SLR najdete v spodnjem dokumentu:

SLR LAS Ovtar KONCNA.pdf

Odločba o potrditvi SLR: 

Odločba potrditev SLR LAS Ovtar 28102016.pdf