Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc -TPK 2018-2022

IZOBRAŽEVANJA 2021-2022

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je s konzorcijskima partnerjema RIC Slovenska Bistrica in Razvojna agencija Slovenske gorice še vedno izvaja projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo tako zaposleni kot iskalci zaposlitve zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter na področju osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let. Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Trenutno se pri nas izvaja Računalniško digitalno izobraževanje (RDO), pričetek 7.12.2021, poteka ob torkih in četrtkih od 17. do 19.15.

Predviden zaključek 27.1.2022.

 

TPK logo

1. program: Računalniško digitalno opismenjevanje

 • Svetovni splet
 • Poznavanje in uporaba socialnih omrežij
 • Uporaba elektronske pošte
 • E-storitev
 • E-storitve državnih ustanov
 • Spletno nakupovanje
 • Spletno bančništvo
 • Uporaba mobilnega telefona

Trajanje: 40 ur

2. program: Sporazumevanje v tujih jezikih - ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA

 • Bralno in slušno razumevanje, govorjenje
 • Pisno sporočanje
 • Tematska področja – ljudje in osebna identiteta, bivanje in bivalno okolje, kraj, dežela, država, vsakdanje življenje in delo, hrana in pijača, zdravje in nega telesa, narava in okolje, prosti čas in šport

Trajanje: 40 ur

Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim od 45 let in je za udeležence brezplačno.


Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG d.o.o.) je s konzorcijskim partnerjem RIC Slovenska Bistrica vključena v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (2018-2022). Vodja projekta je Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

RASG v operaciji pokriva delež stroškov v skupni vrednosti 83.331,32 EUR.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si