Turizem na kmetiji

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Izobraževalni program Turizem na kmetiji se je izvedel z namenom pospeševanja samozaposlovanja težko zaposljivih ljudi, izobraževanja starejših, da postanejo aktivnejši v okviru turističnih ali drugih društev ter dodatnega izobraževanja oseb, ki se s turistično dejavnostjo že ukvarjajo.

Z udeleženci izobraževanj so v uvodu proučili geografske značilnosti, zgodovino ter naravno in kulturno dediščino Slovenskih goric, ki jo svojim gostom lahko ponudijo kot dodatno ponudbo. V nadaljevanju izobraževanj pa so se posvetili turistični kmetiji. Proučili so zakonodajo in pogoje, ki jih moramo poznati, če želimo pričeti z turistično dejavnostjo na kmetiji. Prav tako so spoznali postopek oblikovanja ponudbe, naučili so se prepoznati prednosti in slabosti domače kmetije in kraja. Izbor tem je bil izveden na podlagi potreb posameznika, ki bi želel pričeti s turistično dejavnostjo na domači kmetiji. Teme so primerne tudi za tiste ljudi, ki se s turistično dejavnostjo že ukvarjajo in si želijo bolj strokovnega pristopa.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Brezposelne osebe

2 udeleženca se zaposlita še pred zaključkom programa

Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z gostinstvom

5 predstavnikov

Število delavnic

1 x

Število udeležencev izobraževanj

14 oseb

Izvedba izobraževalnega programa

1 program