Izobražujemo generacije za razvoj podeželja

Nosilec projekta: Izobraževalni center – RASG d. o. o.

Namen programa je bil ponuditi izobraževanja trem generacijam območja LAS Ovtar Slovenskih goric v treh sklopih.

  1. Osnovnošolcem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega čas, seznanitev z naravnimi in kulturnimi značilnostmi domačega kraja.
  2. Odraslim znanja za pogon oz. vodenje lastnega podjetja.
  3. Starejšim omogočiti dejavnosti, s katerimi se vključujejo v dogajanje lokalnega okolja, izdelovanje različnih izdelkov in tematsko druženje.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število udeležencev v skupini OSNOVNOŠOLCI:

   7

Število udeležencev v skupini ODRASLI.

8

Število udeležencev v skupini STAREJŠI:

24

Število delavnic:

1