PROJEKT VIA SAVARIA - Martinova pot

Kot rezultat operacije Via Savaria je nastal tudi popotniški priročnik - Vodnik po kulturni poti Svetega Martina Tourskega od Szombathelya do Zreč, ki si ga lahko v elektronski obliki prenesete s spleta.

naslovnica knjige splet Via Santi Martini (SL)

Via Santi Martini (EN)

 


IZJAVA ZA JAVNOST

MEDNARODNI SIMPOZIJ O POTI SVETEGA MARTINA V OKVIRU PROJEKTA VIA SAVARIA

V okviru čezmejnega projekta (operacije) Via Savaria, ki poteka s ciljem Evropskega teritorialnega sodelovanja (Cilj 3) in se izvaja na osnovi Operativnega programa Slovenija - Madžarska 2007 – 2013, je Razvojna agencija Slovenske gorice v sredo, 26. oktobra 2011 organizirala MEDNARODNI SIMPOZIJ O POTI SVETEGA MARTINA. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija - Madžarska 2007-2013.

V triletni čezmejni projekt je vključenih 15 projektnih partnerjev, od tega 9 iz Slovenije in 6 iz Madžarske. Vodilni partner projekta je Regionalna razvojna agencija Mura iz Murske Sobote, Razvojna agencija Slovenske gorice pa v projektu nastopa kot eden od partnerjev. Projekt poteka na upravičenem območju županij Vas in Zala na Madžarskem ter Pomurske in Podravske statistične (razvojne) regije v Sloveniji.

Osnovni cilj projekta je zagotavljanje trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju s pomočjo vzpostavitve skupnega turističnega produkta, ki bo pozitivno vplival na razvoj skupne turistične destinacije. V okviru projekta se izvaja trasiranje in označitev 400 km čezmejne kulturne poti sv. Martina Tourskega med Slovenijo in Madžarsko. Pot se prične v rojstnem kraju sv. Martina, rimski Savariji, današnjem Szombathelyju. Nato poteka skozi Jak in Nadasd do Domanjševcev, kjer preide v Slovenijo. Pot sv. Martina se nato nadaljuje skozi Kobilje, Dobrovnik, Bogojino, Moravske Toplice, Mursko Soboto, Radence, Negovo, Sveto Trojico v Slovenskih goricah, Kamnico, Dvorjane, Ptuj, Hajdino na Ptujsko Goro, ki je glavno romarsko središče v SV Sloveniji. S Ptujske Gore se pot usmeri skozi Črešnjevec, Slovensko Bistrico, Šmartno na Pohorju in Oplotnico do Zlakove nad Zrečami, kjer se zaključi prvi del poti sv. Martina. V okviru projekta bo izvedena tudi postavitev počivališč ob poti ter ureditev Martinovih razstavnih, izobraževalnih, kulturnih, kulinaričnih, vinskih in informacijskih romarskih centrov. Zelo pomembna pa je tudi vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov v čezmejni turistični destinaciji.

Velik pomen projekta kaže dejstvo, da je Svet Evrope 24. septembra 2005 podelil Evropski kulturni poti sv. Martina Tourskega naziv Velika kulturna pot Sveta Evrope s čemer je postala učinkovito orodje povezovanja vzhoda in zahoda. Svet Evrope projekte kulturnih poti smatra za dejanja medkulturnega dialoga per excellence.

Evropska kulturna pot svetega Martina je pot, ki povezuje kraje, povezane z Martinovim življenjem. Predvsem je to pot, ki vodi od Szombathelya preko Slovenije in Italije do Toursa v Franciji in drugih krajev, zaznamovanih z Martinovo zgodovino. Hoja po Martinovih poteh, po stopinjah tega neutrudljivega popotnika, bo vsakemu izmed nas približala podobo Evrope naših prednikov, njeno kulturo in vrednote in spodbujala  medkulturni dialog, vzajemno delitev in strpnost. Spomin na sv. Martina, evropsko osebnost in simbol skupne vrednote vzajemne delitve, je že od četrtega stoletja vtisnjen v evropsko zgodovino.

V Sloveniji je zapuščina sv. Martina zelo bogata. Znotraj današnjih meja mu je posvečenih več kot 80 cerkva, mnogo krajev se po njem imenuje, Martin pa je tudi eno izmed najbolj priljubljenih osebnih imen. Med drugim je zaščitnik vojakov, konjenikov in vitezov, kovačev, tkalcev, strojarjev, krojačev, hotelirjev in krčmarjev, popotnikov, ubogih, beračev, sodarjev, vinogradnikov, mlinarjev ... V Sloveniji je praznovanje v čast temu svetniku mnogo bolj živo kot drugod v Evropi in martinovanje se z rastočim razvojem vinogradništva še bolj spodbuja, s tem pa raste tudi potreba po poznavanju izročila in širšem poznavanju svetnika, katerega življenje slabo poznamo.

Poglavitni namen mednarodnega simpozija o Poti svetega Martina je na eni strani prikazati velik potencial naravne in kulturne dediščine povezane s svetim Martinom, ki nam omogoča razvoj romarskega in kulturnega turizma; na drugi strani pa osvetliti možnost vključitve Poti svetega Martina v turistično ponudbo v širši regiji, ki vključuje območje povezano z življenjem in delovanjem sv. Martina.

Tanja VINTAR direktorica RASG, d.o.o.

Simpozijizjavamediji